Jazykové kurzy
Firemní výuka
Individuální výuka
On-line výuka
Kontakt
Logo jazykové školy Jazyková škola, Mgr. Hana Jirásková
JAZYKOVÁ ŠKOLA SPECIALIZOVANÁ NA “OSTATNÍ” JAZYKY
Phrasebook as PDF Jazyková škola na Facebooku

KURZY NORŠTINY - výuka, informace a podrobnosti

Výuka norštiny v kurzech

Výuka norštiny je možná v malých kroužcích do 4 - 7 studentů nebo menších nejčastěji v pololetních semestrech nebo individuálním způsobem. Pro lepší studium jazyka je nejvýhodnější studovat v takto malých kroužcích - takto se každý studující více dostane k procvičení jazyka a dokonale se seznámí s každou záludností. Rovněž je zajištěna i frekventovaná konverzace mezi lektory a studenty. Díky naši výborné lektorce nebo rodilému mluvčímu na konverzaci Vám můžeme nabídnout a zaručit vysokou úroveň kurzů a nejkomplexnější výuku norštiny na mnoha úrovních pokročilosti. Přečtěte si podrobně o skupinových kurzech a podívejte se na ROZVRH KURZŮ NORŠTINY pro začátečníky i pokročilé.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto výuku preferujete a nebo pokud nemůžete z různých důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o individuální výuce

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK. Takto studovat můžete začít kdykoliv.

V případě zájmu můžete hned poslat přihlášku, nebo nám zavolejte.

ROZVRH KURZŮ NORŠTINY V SEMESTRU

NORŠTINA ZAČÁTEČNÍCI - ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2023 - ÚNOR 2024-

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
1. začátečníci středa 19.00-20.30 8.9.- 25.1. 20 hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
1. začátečníci dopolední pondělí 09.00-11.30 6.9. - 23.1. 20 hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
1. začátečníci čtvrtek 17.00-18.30 1.9. - 1.2. 20 hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
Rozvrh můžeme přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je, prosím, v přihlášce (den, časové rozmezí), abychom k nim mohli přihlédnout.
Podle zájmu vás studentů otevřeme i další kurzy.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - přehled všech cen na odkazu CENY KURZŮ.

NORŠTINA POKROČILÍ - ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2023 - ÚNOR 2024

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
2. - mírně pokročilí pondělí 18.30-20.00 6.9.-23.1. 20hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
6. - pokročilí úterý 17.30-19.00 7.9.-24.1. 20 hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
8. - pokročilí čtvrtek 18.35-20.05 1.9. - 1.2. 20hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
velmi pokročilí pondělí 17.00-18.30 6.9.-23.1. 20hod/90min 20 týdnů 7000,-Kč
Kurzy norštiny pro pokročilé jsou kurzy pokračující z předchozích semestrů a můžete se do nich po konzultaci s lektory zařadit.

NORŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
všechny úrovně podle domluvy kdykoliv kdykoliv bloky 10hod/60min 5600,-
Individuální výuka NORŠTINY na všech úrovních znalostí od začátečníků po konverzační úroveň pro vás, kteří nemůžete docházet na pravidelnou výuku, nebo preferujete individuální výuku. Platí se po blocích 10 lekcí 60 nebo 90 minut dlouhých.

NORŠTINA - ON LINE INDIVIDUÁLNĚ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
všechny úrovně podle domluvy podle domluvy podle domluvy 10 / 60 min 5600,-
Individuální výuka NORŠTINY ONLINE na všech úrovních znalostí pro vás, kdo nemůžete docházet na výuku do jazykové školy - studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv z ČR, Slovenska i celého světa v rozsahu a intenzitě podle svých časových možností.

NORSKO - SEZNÁMENÍ SE S KULTURNÍM PROSTŘEDÍM

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
individuálně podle domluvy kdykoliv kdykoliv ?/ po 60 minutách 560-Kč 60min
Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance,individuální zájemce nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací Norska pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání a cestování v této zemi.
LETNÍ VÝUKA
Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
letní pondělí-pátek dle dohody dopoledne-odpoledne 90 minut viz ceník
Výuka bude přizpůsobena vašim požadavkům

Lektoři

Lektoři s odpovídajícím univerzitním vzděláním, stážemi a dlouhodobými pobyty v Norsku.

Učebnice

Vyučující používají učebnici Norština nejen pro samouky nebo norské På vei případně další. K výuce používají lektoři také mnoho vlastních materiálů pro zvládnutí gramatiky, slovní zásoby a procvičování gramatických a konverzačních dovedností.

V individuálních kurzech podle požadavků posluchače vyučujeme podle téže učebnice, nebo chystáte-li se odjet z pracovních či osobních důvodů do Norska v krátké době, dává lektorka přednost některé z norských učebnic, které se používají i přímo v Norsku v kurzech pro přistěhovalce. Učební materiály podle těchto norských učebnic, včetně CD od nás dostanete.

Učebnice norštiny Učebnice Pa vei

Za 1. semestr se u nás naučíte

Za první semestr se posluchač naučí přítomný a minulý čas sloves, včetně sloves způsobových; tvary podstatných jmen (určité + neurčité, jednotné + množné číslo); slovosled jednoduché věty + obou typů vedlejších vět. Samozřejmě se probírají i konverzační témata (restaurace, popis cesty, nakupování, počasí apod.).

Pokrok závisí i na tom, umíte-li jako začínající posluchač angličtinu a/nebo němčinu, pak jde norština mnohem snáze.

Firemní výuka norštiny

Náleží mezi vaše firemní partnery Norsko? Nebo jste firma se zahraniční účastí a norská firma je Vaším partnerskou společností? Znalost jazyka dané země je výraznou výhodou při všech jednáních. Výuka norštiny ve firmě se odvíjí podle Vašich konkrétních požadavků. Nemusíte se starat o dopravu do učebny v jazykové škole, protože lektoři rádi zajdou k vám v domluvený čas. Nebo můžete využít našich vybavených učeben a výuku absolvovat u nás v centru Prahy. Přečtěte si podrobněji o firemních kurzech.

Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance také nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací Norska pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání.

A pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá přímou komunikací s lektory prostřednictvím počítače. Podrobně o online výuce - nemusíte ztrácet čas cestou do školy - stačí jenom zapnout počítač, spojit se s lektorem v jazykové škole a můžete se hned věnovat norštině.

Online výuka norštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz norštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale i odkudkoliv z naší republiky nebo už z Norska. Výuka norštiny online je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Výhodou je i webová kamera, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA. Nemusíte se vzdálit z domova nebo kanceláře - stačí jenom zapnout počítač, spojit se s lektorem v jazykové škole a můžete zažít...

Norsko a norština

Při poslední cestě do zahraničí se Vám zalíbilo Norsko a jeho přírodní krásy natolik, že se chcete pravidelně vracet a také naučit jazyk země? Nebo se chcete v Norsku usadit a pracovat? Jaková škola Mgr. Dana Čepková Praha v Hybernské ulici 22, Vám pomůže splnit vaše přání, protože nabízí kurzy a individuální výuku více než 40 jazyků pro začátečníky i pokročilé, kde samozřejmě nechybí ani norština. Začátečníci zahajují kurzy norštiny ve stanovených termínech, pokročilí se kromě toho mohou připojit kdykoliv během probíhající výukových termínů.

O norštině

Norština patří do skupiny severogermánských jazyků. Nejstarší písemné památky v norštině jsou z 10.-11. století a jsou psány runovým písmem. Od 12. století se píše latinkou. Ve středověku ( od 14. století ) po násilném spojení Norska s Dánskem byla norština postupně potlačována dánštinou. Ta se v té době používala v politickém, kulturním i společenském životě.

Po roce 1814, po osamostatnění Norska vznikly dvě spisovné formy norského jazyka. První vyšla z jazyka vzdělané vrstvy ve městech - je odvozena z dánštiny a dnes jí mluví většina obyvatel. Jmenuje se bokmål (riksmal). Druhá forma nynorsk (landsmal) byla vytvořena uměle kolem r. 1853 I. Aasenem na základě norských nářečí.

Po lítém boji zastánců jednotlivých forem bylo roku 1885 uzákoněno rovnoprávné používání obou. To sebou přináší jistý problém volitelnosti pravopisu. Potýkají se s tím rodilí mluvčí i zájemci o tento krásný jazyk.

U nás se naučíte formu většiny Norů - bokmål.

Ukázka textu

Ordet dufter av punsj og sigarer, minner om rød fløyel og palmer i potte. For to hundre år siden var salongen borgerskapets og aristokratiets kulturelle samlingspunkt, der samtalen sto i fokus. - Salongen ga kvinnene mulighet til å delta offentlig, og fikk mange av dem til å skrive, sier Torill Steinfeld.

Norsky se domluvíte:

V Norsku, v norských komunitách v Kanadě a USA a dorozumíte se ve Švédsku.

Další skandinávské a baltické jazyky,

které u nás můžete studovat: švédštinu, dánštinu, finštinu, lotyštinu a litevštinu.

Česko - norská / norsko - česká konverzace

Jedete poprvé do Norska? Nebo už poněkolikáté třeba na ryby, nebo se Vám tak líbí, že neodoláte a musíte se stále vracet a objevovat nové, získáte si norské přátele a přitom ještě neumíte ani základy a chcete si už zkusit něco nakoupit nebo jen promluvit se známými. Naučte se potřebné základní fráze na internetových stránkách, kde můžete sami online sestavit česko - norskou konverzaci , případně vybrat některý z dalších 47 jazyků. Ty lze vzájemně libovolně nakombinovat.

Můžete si také přímo ze stránek volně vytisknout (formát PDF) a složit sešitek této ČESKO - NORSKÉ KONVERZACE a vyrazit na cesty.