Jazykové kurzy
Firemní výuka
Individuální výuka
On-line výuka
Kontakt
Logo jazykové školy Jazyková škola, Mgr. Hana Jirásková
JAZYKOVÁ ŠKOLA SPECIALIZOVANÁ NA “OSTATNÍ” JAZYKY
Phrasebook as PDF Jazyková škola na Facebooku

KURZY KOREJŠTINY - výuka, informace a podrobnosti

Výuka korejštiny v kurzech

Výuka korejštiny (stejně jako všech dalších jazyků) je možná v malých kroužcích do 4 - 7 studentů nebo menších nejčastěji v pololetních semestrech nebo individuálním způsobem. Pro lepší studium jazyka je nejvýhodnější studovat v těchto malých kroužcích - takto se každý student více dostane k procvičení jazyka a dokonale se seznámí s každou záludností jazyka. U jazyků neevropských jako je korejština to platí dvojnásob. Rovněž je zajištěna i frekventovaná konverzace mezi lektory a studenty Přečtěte si podrobně o skupinových kurzech a podívejte se na ROZVRH KURZŮ KOREJŠTINY pro začátečníky i pokročilé.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto výuku preferujete a nebo pokud nemůžete z různých důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o individuální výuce

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK. Takto studovat můžete začít kdykoliv.

V případě zájmu můžete hned poslat přihlášku, nebo nám zavolejte.

ROZVRH KURZŮ KOREJŠTINY V SEMESTRU

KOREJŠTINA ZAČÁTEČNÍCI - ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2022 - ÚNOR 2023

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
1. - začátečníci středa 18.30- 20.00 8.9. - 26.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
1. - začátečníci pondělí 19.00- 20.30 5.9. - 23.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
1. začátečníci pondělí 18.00 -19.30 5.9. - 23.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč

POZNÁMKY Termín konání kurzů lze po vzájemné domluvě upravit. Rozvrh je naše nabídka a můžeme ho přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je, prosím, v přihlášce (den, časové rozmezí), abychom k nim mohli přihlédnout. Další kurzy upřesníme podle zájmu studentů.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - přehled cen menších kurzů naleznete na odkazu CENY KURZŮ.

KOREJŠTINA POKROČILÍ - ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2022 - ÚNOR 2023

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
2.-mírně pokročilí pondělí 15.30 - 17.00 5.9. - 23.1. 20hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
2.-mírně pokročilí pondělí 17.00- 18.30 5.9. - 23.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
3. - mírně pokročilí středa 15.00-16.30 7.9. - 26.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
5. - středně pokročilí pátek 16.00-17.30 9.9. - 27.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
konverzace s rodilou mlu podle domluvy podle domluvy dle domluvy 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
víkendová výuka podle domluvy podle domluvy dle domluvy 20 hod/90 minut 20 týdnů 6000,-Kč
POZNÁMKY Kurzy v různých stupních pokročilosti pokračují z minulého semestru a můžete se do nich připojit. * Rozvrh je naše nabídka a můžeme ho přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je, prosím, v přihlášce (den, časové rozmezí), abychom k nim mohli přihlédnout.
Časy konání kurzů lze po vzájemné domluvě upravit.
Kurz na konverzační úrovni je určen pro ty, kteří korejštinu již velmi dobře ovládají, a je zaměřen na komunikační dovednosti, reálie a literaturu. Termín kurzu stanovíme po dohodě s přihlášenými zájemci. Své časové možnosti uvádějte prosím v přihlášce
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - přehled cen menších kroužků naleznete na odkazu CENY KURZŮ.

KOREJŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
všechny úrovně podle domluvy KDYKOLIV KDYKOLIV bloky 10hod/60min 5200,-
Individuální výuka KOREJŠTINY na všech úrovních znalostí pro ty, kteří nemohou docházet na pravidelnou výuku, nebo preferují individuální výuku. Platí se opakovaně po blocích 10 lekci 60 nebo 90 minut.

KOREJŠTINA - ONLINE INDIVIDUÁLNĚ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
všechny úrovně podle domluvy podle domluvy podle domluvy 10 hod/ 60 min 5200,-
Individuální výuka KOREJŠTINY ON LINE na všech úrovních znalostí pro vás, kteří nemůžete docházet na výuku do jazykové školy - studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv z ČR, Slovenska i celého světa v rozsahu a intenzitě podle svých časových možností.

KOREA- SEZNÁMENÍ S KULTURNÍM PROSTŘEDÍM

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
individuálně podle domluvy kdykoliv kdykoliv ?/ po 60 minutách 520,-Kč / 60min
Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance i individuální zájemce nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací Koreje pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání a cestování v této zemi. Lektoři jsou čeští s výbornou znalostí poměrů, nebo Korejci mluvící česky.

Lektoři

České lektorky, lektor a rodilá mluvčí mluvící česky. Všichni včetně rodilé mluvčí mají odpovídající univerzitní vzdělání (někteří učí na FF UK), stáže a dlouhodobé pobyty na korejských univerzitách a v naší jazykové škole učí dlouhodobě. A pokud náhodou na některou lekci nemůžete přijít, pošlou Vám příslušné materiály a probíranou látku e-mailem. Tak o nic nepřijdete.

Pokud jste na konverzační úrovni, bude Vás vyučovat rodilá mluvčí.

Studenti pravidelně pokračují v navazujících semestrech a nejpokročilejší kurz pokračuje už 5. rokem. Ti se zúčastňují soutěží pořádaných korejským velvyslanectvím, kde pravidelně vyhrávají. To mluví samo za sebe.

Učebnice

Vyučující používají především korejské učebnice - některé na základě angličtiny - Korean, Korean Active, Korean through English případně i další. (Poskytneme Vám svázané učební materiály.) K výuce používají také mnoha vlastních materiálů pro zvládnutí korejské abecedy hangul, slovní zásoby a procvičování gramatických a konverzačních dovedností.

Za 1. semestr se u nás naučíte

V prvním semestru si nejprve osvojíte korejské písmo a seznámíte se s pravidly pro výslovnost. Dále se naučíte zeptat se na věci kolem nás, představit se (jméno, odkud jste, co děláte), dále se věty začnou rozšiřovat, naučíte se jistou škálu kvalitativních a dějových sloves, příslovečných určení času a místa, takže jste postupně schopni říkat jednoduché věty o několika větných členech typu kdo, kdy a kde co dělá. Učíte se již během prvního semestru slovesné způsoby, minulý a budoucí čas, dvě řady číslovek a nejjednodušší souvětná spojení. A zvládnete jednoduchou konverzaci v restauraci nebo obchodě.

Firemní výuka korejštiny

Řadíte se k firmám se zahraniční účastí a Korea je vaší partnerskou zemí? Nebo je vaším firemním partnerem jedna z mnoha korejských firem, které u nás působí? Spolupráce s Koreou je na vysoké úrovni a stále se rozšiřuje. Přemýšlíte o tom, jak by výuka korejštiny pro firmy prospěla vašim zaměstnancům? Její znalost určitě velmi pomůže Vašim obchodním vztahům. Kurzy se konají u Vás na pracovišti, nebo v učebnách naší jazykové školy v centru Prahy. Absolvování jednotlivých kurzů bude potvrzeno certifikáty o příslušné úrovni – od začátečníků po konverzační úroveň. Podrobně o firemních kurzech.

Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací Koreje pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání.

A pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá přímou komunikací s lektory prostřednictvím počítače. Můžeme Vám tak nabídnout i výuku už přímo do Koreje. Podrobně o online výuce. Nemusíte ztrácet čas cestou do školy - stačí jenom zapnout počítač v kanceláři, spojit se s lektorem v jazykové škole a můžete začít další lekcí korejštiny.

Online výuka korejštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový online kurz korejštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale i odkudkoliv z naší republiky nebo ze zahraničí a Koreje. Výuka online je pouze podmíněna funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího a pro výuku korejštiny je téměř nutná. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Korea a korejština

Právě jste se vrátili z cest za poznáním nebo pracovních z Koreje a nedokážete si představit, že byste se o ni přestali úplně zajímat? Přejete si umět jazyk navštívené země? Nebo jste potkali korejské přátele a chcete se s nimi domluvit jejich jazykem? Nebo Vás zaujali korejské komixy? Jazyková škola Mgr. Dana Čepková v Hybernské ulici 22 Vás ráda naučí korejštinu i dalších 40 jazyků. Kurz korejštiny mohou absolvovat začátečníci i různě pokročilí.

O korejštině

Korejština se typologicky řadí mezi jazyky aglutinační, tj. je typologicky podobná ugrofinským jazykům, japonštině apod. Jinak z hlediska vývoje patří mezi jazyky izololované. Nejsnadněji naučitelným jazykem pro Korejce je japonština, neznamená to ale, že by si bez učení Japonci a Korejci rozuměli tak, jak je to například u některých slovanských jazyků.

Korejština má své vlastní písmo – hangul, kterým se nikde jinde ve světě nepíše. Jedná se o velmi jednoduché hláskové písmo, které však Korejci v omezeném množství kombinují s čínskými znaky, kterými se v Koreji výhradně psalo až do 15. století.

Ukázka textu

안년하세요,
윌슨라고 합니다. 저는 영국에서 왔습니다. 올해 장학금을 받아서 한국에서 6개월 동안 공부하게 되었습니다. 한국말이 아직 서투르지만 열심히 하면 한국어 실력이 좋아지기를 바랍니다. 여러분을 만나서 반가워요.

Korejsky se domluvíte:

Korejsky mluví na světě asi 70 milionů lidí – v Jižní Koreji cca 48 milionů, v Severní Koreji cca 23 milionů a dále ji používají korejské menšiny roztroušené po celém světě, nejvíce v Japonsku, USA, v bývalých republikách SSSR, ale dnes i v Austrálii a Evropě.

Další skandinávské a baltické jazyky,

které u nás můžete studovat: švédštinu, dánštinu, finštinu, lotyštinu a litevštinu.

Česko - korejská / korejsko - česká konverzace

Jedete na služební cestu nebo dovolenou do Koreje a ještě neumíte ani základy a chcete si přesto zkusit promluvit korejsky. Naučte se potřebné základní fráze na internetových stránkách, kde můžete sami online sestavit česko - korejskou konverzaci , případně vybrat některý z dalších 47 jazyků. Ty lze vzájemně libovolně nakombinovat.

Korejština je jak v korejské abecedě hangul (musíte mít na svém počítači nainstaslovanou podporu pro korejštinu) tak v přepisu do latinky.

Můžete si také přímo ze stránek volně vytisknout (formát PDF) a složit sešitek této ČESKO - KOREJSKÉ KONVERZACE a vyrazit na cesty. Tu nám do korejštiny přeložili koreanista pan Petr Bláha a Čŏn Sŏn-hŭi (Jun Sun-hee). Najdete ji i na stránkách česko - korejské společnosti. Protože je napsána latinkou i v korejské abecedě hangul, můžete v případě potřeby jen potřebnou frázi ukázat a tak si pomoci.