Jazykové kurzy
Firemní výuka
Individuální výuka
On-line výuka
Kontakt
Logo jazykové školy Jazyková škola, Mgr. Hana Jirásková
JAZYKOVÁ ŠKOLA SPECIALIZOVANÁ NA “OSTATNÍ” JAZYKY
Phrasebook as PDF Jazyková škola na Facebooku

KURZY HEBREJŠTINY - výuka, informace a podrobnosti
KURZY BIBLICKÉ HEBREJŠTINY

Výuka hebrejštiny v kurzech

K ideálnímu studiu všech jazyků a hebrejštiny i dalších nám vzdálených jazyků jsou ideální malé kroužky. V naší jazykové škole jsou nejběžnější kroužku od 4 do maximálně 7 studentů, nebo menších - 2 nebo 3 studenti. Tímto způsobem se každý dokáže dobře seznámit s jazykem, bude zajištěna potřebná konverzace s lektorem a všemi zúčastněnými studenty a budete stále zapojeni do výuky s rychlým pokrokem.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH na daný semestr. Jako pokročilí se můžete do probíhajících kurzů na odpovídající kdykoliv přidat. Platit budete jen příslušnou část kurzu.

Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto formu výuky preferujete a nebo pokud nemůžete z jakýchkoliv důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE.

Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK a začít studovat kdykoliv podle Vašich možností.

ROZVRH KURZŮ HEBREJŠTINY V SEMESTRU

HEBREJŠTINA a BIBLICKÁ HEBREJŠTINA
ZAČÁTEČNÍCI - ZIMNÍ SEMESTR - ZÁŘÍ 2017 - ÚNOR 2018

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
1. začátečníci čtvrtek 17.00-18.30 21.9.-8.2. 38hod/45min 19 týdnů 4.230,-
1. začátečníci úterý 16.30-18.00 19.9.-23.1. 36hod/45 min 18 týdnů 4.000,-
1. BIBLICKÁ HEBREJŠTINA úterý 18.00-19.30 19.9.-30.1. 38hod/45min 19 týdnů 4.230,-
POZNÁMKY:
Rozvrh kurzů můžeme ještě přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je prosím v přihlášce, abychom k nim mohli přihlédnout.
Další kurzy upřesníme podle zájmu studentů.
Ceny platí pro kroužek 4-7 studentů - přehled cen menších kroužků naleznete na odkazu CENY KURZŮ.
Biblická hebrejština se vyučuje většinou v menších kroužcích nebo individuálně.

HEBREJŠTINA POKROČILÍ - JARNÍ SEMESTR ÚNOR - ČERVEN 2017

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
6. pokročilí čtvrtek 8.30-10.00 21.9.-15.2. 40hod/45min 20 týdnů 4.450,-
3. mírně pokročilí čtvrtek 18.30-20.00 21.9.-15.2. 40hod/45min 20 týdnů 4.450,-
velmi pokročilí - konverzace úterý 19.05-20.30 19.9.-30.1. 38hod/45min 19 týdnů 4.230,-
4. BIBLICKÁ HEBREJŠTINA čtvrtek 16.00-17.30 21.9.-8.2. 38hod/45min 19 týdnů 4.230,-
3. BIBLICKÁ HEBREJŠTINA pondělí 11.30-13.00 18.9.- 22.1. 34hod/45min 17 týdnů 3.890,-
Kurzy hebrejštiny pro pokročilé jsou kroužky většinou pokračující z předchozích semestrů a můžete se do nich po konzultaci s lektorkou zařadit.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - přehled cen menších kurzů naleznete na odkazu CENY KURZŮ.
Kurz na pokročilé/konverzační úrovni je určen pro ty z vás, kteří už hebrejštinu dobře ovládáte, a je zaměřen na komunikační dovednosti, reálie a literaturu. Studentky v tomto kroužku studují už 9. semestr.

HEBREJŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Všechny úrovně podle domluvy podle domluvy podle domluvy bloky 10hodin / 60 min 4.650,-
Individuální výuka HEBREJŠTINY na všech úrovních znalostí pro vás, kteří nemůžete docházet na pravidelnou výuku, nebo preferujete individuální výuku. Platí se po blocích 10 lekci 60 nebo 90 minut.

HEBREJŠTINA - ONLINE INDIVIDUÁLNÍ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Všechny úrovně podle domluvy podle domluvy podle domluvy bloky 10 / 60 min 4.100,-
Individuální výuka HEBREJŠTINY ONLINE na všech úrovních znalostí pro vás, kteří nemůžete docházet na výuku do jazykové školy - studovat můžete kdykoliv a
odkudkoliv z ČR, Slovenska i celého světa v rozsahu a intenzitě podle svých časových možností.

IZRAEL - SEZNÁMENÍ SE S KULTURNÍM PROSTŘEDÍM

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Individuálně podle domluvy podle domluvy podle domluvy 1/60 min viz poznámka 465,-Kč 60min
Pro podnikatele, zaměstnance firem i individuální cestovatele s hlubším zájmem o Izrael nabízíme stručný úvod do jazyka a seznámení se s historií, kulturním prostředím a reáliemi i odlišnostmi životního stylu této země. Tyto znalosti Vám mohou pomoci při jednání s obchodními partnery i všech ostatních aktivitách.
Rozsah těchto konzultací si můžete domluvit a vždy je přizpůsobíme vašim potřebám.

Lektorka

Výborná česká lektorka od začátečníků po konverzaci, absolventka hebraistiky a arabistiky na FF UK v Praze, která ze věnuje především výuce hebrejštiny včetně biblické, který u nás učí již několik let a všichni studenti jsou s ní velmi spokojeni a nejpokročilejší kroužek se od začátečníků dostal už na konverzační úroveň.

Učebnice

Hebrejské učebnice (Ivrit min ha hatchala) a vlastní výukové materiály lektorky. Kvalitní české neexistují. Lektorka má proto mnoho vlastních materiálů na výuku, které Vám pomohou zvládnou tento jazyk, jeho gramatiku, slovní zásobu i běžnou konverzaci.

Učebnice hebrejštiny Učebnice hebrejštiny

Za 1. semestr se u nás naučíte

V prvním semestru se naučíte hebrejské písmo a základní gramatické jevy (abeceda, základní slovesa, tvorba a struktura vět), které podrobně proberete a procvičíte.

Osvojíte si základní slovní zásobu (restaurace povolání, členové rodiny, země a národnosti).
Naučíte se základní obraty jako umět se představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání.

Získáte velmi pevné základy, na kterých se Vám bude v dalším studiu dobře stavět

Firemní výuka hebrejštiny

Spolupracujete nebo obchodujete izraelskou společností. Znalost jazyka a také reálií této země (které jsou součástí výuky) je v tom případě neocenitelnou výhodou. Nabízíme Vám její výuku buď přímo na pracovišti nebo v učebnách naší jazykové školy. Výuka na pracovišti závisí na konkrétní dohodě s Vámi, v tom případě vám odpadne čas na dopravu do učeben jazykové školy. V našich učebnách Vám nabízíme zase klid a soustředění pouze na výuku. Intenzitu výuky si určujete sami a zajistíme Vám ji od začátečníků po konverzaci. Podrobně o firemních kurzech

Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací arabských zemí pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání.

Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory - jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobnosti o ONLINE VÝUCE

Online výuka hebrejštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz hebrejštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Výuka online je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

Hebrejština

Zajímá Vás blízký východ a jeho dlouhá historie s kořeny našeho vzdělání? Nebo máte rodinné vazby na Izrael a chcete umět hebrejštinu - moderní Ivrit nebo historickou biblickou hebrejštinu? Naše jazyková škola Vám díky výborné lektorce nabízí výuku hebrejštiny v obou jejích podobách v kurzech od začátečníků po konverzační úroveň.

Ukázka textu

אן דן דינו סופה לה קטינו אליק בליק בום,יונתן הקטן-רץ בבוקר אל הגן-הוא טיפס-על העץ- אפרוחים חיפש
Hebrejská dětská básnička

Hebrajsky se domluvíte:

Izraeli a židovských komunitách po celém světě.

Další jazyky blízkého a středního východu,

které se u nás můžete naučit: turečtinu, perštinu a arabštinu.

Česko - hebrejská / hebrejsko - česká konverzace

Vydáváte se poprvé na cestu do Izraele a nedá Vám to nepromluvit? Přijíždí k Vám přátelé nebo obchodní partneři a chcete je pozdravit a prohodit pár slov. Naučte se potřebné základní fráze na námi připravených internetových stránkách, kde můžete sami online sestavit česko - hebrejskou konverzaci , případně ji nakombinovat s některým z dalších 47 jazyků. Ty lze vzájemně libovolně nakombinovat.
Připravujeme pro Vás také ČESKO - HEBREJSKOU KONVERZACI , kterou si budete moci sami volně ze stránek vytisknout, složit sešitek a vyrazit na cesty.