Jazykové kurzy
Firemní výuka
Individuální výuka
On-line výuka
Kontakt
Logo jazykové školy Jazyková škola, Mgr. Hana Jirásková
JAZYKOVÁ ŠKOLA SPECIALIZOVANÁ NA “OSTATNÍ” JAZYKY
Phrasebook as PDF Jazyková škola na Facebooku

KURZY ARABŠTINY - výuka, informace a podrobnosti

Arabština spisovná
Egyptská a syrská hovorová arabština

Výuka arabštiny v kurzech

K ideálnímu studiu arabštiny jsou výhodné malé kroužky. V naší jazykové škole budete se budete v kroužku, kde je 4 - 7 studentů , nebo menších. Tímto způsobem se každý dokáže dobře seznámit s jazykem, bude zajištěna potřebná konverzace s lektorem a všemi zúčastněnými studenty a budete stále zapojeni do výuky. Podrobně o skupinových kurzech .
Jako pokročilý se můžete do probíhajících kurzů na odpovídající kdykoliv přidat. Platit budete jen odpovídající část kurzu.
Samozřejmostí je i nabídka INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY - pokud tuto výuku preferujete a nebo pokud nemůžete z různých důvodů docházet do pravidelných kurzů. Více o individuální výuce
Můžete se také přihlásit s Vašimi přáteli nebo kolegy jako UZAVŘENÝ KROUŽEK a začít studovat kdykoliv podle Vašich možností.
V případě zájmu můžete hned poslat přihlášku, nebo nám zavolejte.

ROZVRH KURZŮ ARABŠTINY V SEMESTRU

ARABŠTINA ZAČÁTEČNÍCI - ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2020- ÚNOR 2021-

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
1. - začátečníci odpolední pondělí 15.30-17.00 7.9.- 25.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
1. - začátečníci úterý 18.00-19.30 1.9. -19.1. 20 hod/95min 20 týdnů 5000,-Kč
1. - HOVOROVÁ ARABŠTINA pátek 16.30-18.00 4.9. - 22.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
1.- začátečníci úterý 14.30 - 16.00 1.9. - 19.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
1.-začátečníci čtvrtek 14.00 - 16.30 3.9 - 21.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
POZNÁMKY
Rozvrh je naše nabídka a můžeme ho přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je prosím v přihlášce (den, časové rozmezí), abychom k nim mohli přihlédnout. Termín konání kurzů lze po vzájemné domluvě upravit.
Další kurzy upřesníme podle zájmu studentů.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - ceny pro menší kurzy jsou na odkazu CENY KURZŮ.
Kurzy egyptské a syrské hovorové arabštiny jsou koncipovány především na zvládnutí mluveného jazyka v daných zemích.
*Víkendový kurz arabštiny je určen pro ty z vás, kteří nemohou chodit ve všední dny. Může být i 1x za dva týdny 4 vyučovací hodiny.

ARABŠTINA POKROČILÍ - ZÁŘÍ 2020 - ÚNOR 2021

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
2. - velmi mírně pokročilí úterý 17.0.-18.30 1.9.-19.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
3.- mírně pokročilí středa 19.05- 20.35 2.9.-20.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
středně pokročilí úterý 19.00-20.30 1.9.-19.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
velmi pokročilí - konverzace pondělí 17.30.-19.00 7.9.-25.1. 20 hod/90min 20 týdnů 5000,-Kč
POZNÁMKY
Rozvrh je naše nabídka a můžeme ho přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je prosím v přihlášce (den, časové rozmezí), abychom k nim mohli přihlédnout. Termín konání kroužků lze po vzájemné domluvě upravit.
Další kurzy upřesníme podle zájmu studentů.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - ceny pro menší kurzy jsou pod odkazem CENY KURZŮ

ARABŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Všechny úrovně podle domluvy podle domluvy kdykoliv 10 / 60 min 5.200,-
Individuální výuka ARABŠTINY na všech úrovních znalostí pro vás, kteří nemůžete docházet na pravidelnou výuku nebo preferujete individuální výuku. Platí se opakovaně po blocích 10 lekci 60 nebo 90 minut dlouhých.

ARABŠTINA - ONLINE

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Všechny úrovně podle domluvy podle domluvy kdykoliv 10 / 60 min 4500,-
Individuální výuka ARABŠTINY ONLINE na všech úrovních znalostí pro vás, kteří nemůžete docházet na výuku do jazykové školy - studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv z ČR, Slovenska i celého světa v rozsahu a intenzitě podle svých časových možností.

ARABŠTINA - LITERATURA, POEZIE, KULTURA, REÁLIE

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
konverzace úterý 19.00-20.30 6.9.-1.2. 40 hod/45min 20 týdnů 5000,-Kč
Kurz pro milovníky arabského světa na pokročilé konverzační úrovni pro ty, kteří se chtějí hlouběji seznámit s literaturou, kulrurou, historií a reáliemi.
Rozvrh kurzu lze upravit podle vašich časových možností.

ARABSKÝ SVĚT - SEZNÁMENÍ SE S KULTURNÍM PROSTŘEDÍM

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Individuálně podle domluvy podle domluvy kdykoliv podle domluvy 520,- Kč/60 minut
Pro zájemce o život v arabských zemích, podnikatele, zaměstnance firem i individuální cestovatele nabízíme stručný úvod do jazyka a seznámení s historií, kulturním prostředím a reáliemi těchto zemí, ve kterých probíhá v současnosti rychlý rozvoj.
Tyto znalosti jsou velkou výhodou při jednání s obchdními partnery i všech ostatních aktivitách.

ARABŠTINA - LETNI KURZ 2020

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
začátečníci podle domluvy 16.30-18.00 červenec - srpen 20 hodin/45 minu 3.600,-Kč
mírně pokročilí středa 18.00-19.30 červenec - srpen 7 hodin 2870,- Kč
Kurzů můžeme otevřít více, podle zájmu studentů.

Učebnice

Učebnice Základy moderní spisovné arabštiny - Autoři: Bahbouh, Fleisig - je používaná především pro výuku gramatiky. Pro rozvíjení konverzačních dovedností lektorky používají učebnici ULTIMATE ARABIC - jedna z nejlepších učebnic arabštiny vydaná v USA. A podle potřeby další arabské učebnice.
Pro zvládnutí písma, gramatiky, slovní zásoby a praktického jazyka používají mnoha dalších vlastních materiálů.

Za 1. semestr se u nás naučíte

Studenti v kurzech začínají studiem písma a výslovnosti. Cílem prvního semestru je zvládnutí psaní a čtení. Dále se naučí poradit si s nejběžnějšími společenskými situacemi (pozdrav, seznámení, prosba, poděkování atd.) a krátce pohovořit o sobě a své rodině či jednoduše popsat předměty ve svém okolí. Slovní zásoba také zahrne počítání do deseti a základní barvy. Během výuky je vždy přihlíženo ke kulturním odlišnostem a výklad je podáván tak, aby tyto odlišnosti zohlednil a dostatečně je osvětlil. Cílem je naučit studenty mluvit a vnímat jazyk v rámci jeho přirozeného kulturního a společenského prostředí, a zprostředkovat tak co nejhlubší zkušenost a poznání arabského světa.

Firemní výuka arabštiny

Spolupracujete nebo obchodujete a některou z arabských zemí. Znalost arabštiny a reálií arabských zemí je v tom případě ohromnou výhodou. Nabízíme Vám její výuku přímo na pracovišti nebo v učebnách naší jazykové školy. Výuka arabštiny na pracovišti závisí na konkrétní dohodě a vám odpadne doprava do učeben jazykové školy na domluvenou dobu. Také intenzitu lekcí si určujete sami. Absolvování jednotlivých kurzů bude potvrzeno certifikáty o příslušné úrovni – pro začátečníky, mírně a středně pokročilé nebo konverzační úroveň. Podrobně o firemních kurzech
Pro podnikatele, firmy a jejich zaměstnance nabízíme kromě jazykových kurzů i seznámení se s historií, kulturou, zvyky, reáliemi a politickou situací arabských zemí pro správnou orientaci a dobrou znalost prostředí při podnikání.
Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu nabízíme Vám výuku online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory - jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobně o online výuce

Online výuka arabštiny

Jestliže nemáte možnost navštěvovat jazykové kurzy v Praze, zvolte studium online. Internetový kurz arabštiny můžete zahájit nejen kdykoliv, ale dokonce odkudkoliv z naší republiky i ze zahraničí. Výuka online je podmíněna pouze funkčním počítačem s volně dostupnými programy, mikrofonem, reproduktory a připojením k internetu. Zapojit si můžete i webovou kameru, abyste lépe poznali svého vyučujícího. Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA.

O arabštině

Arabština patří k semitským jazykům. Arabsky se hovoří na rozsáhlém území táhnoucím se od Mauretánie a Maroka napříč severní Afrikou, přes Syropalestinskou oblast, Irák, celý Arabský poloostrov až po Omán. Vedle spisovné arabštiny existují také lokální dialekty, kterými se mluví v jednotlivých zemích – egyptský dialekt, syrský dialekt atd. Spisovná arabština, jejíž nejdokonalejší formu a vzor představuje jazyk Koránu, nachází své uplatnění v televizi, rozhlase, tisku, oficiálních projevech a dokumentech a také v literatuře. Cizinci se mohou dorozumět tímto jazykem s většinou rodilých mluvčích. Jednotlivé dialekty se od spisovné arabštiny i od sebe navzájem mohou značně lišit.
Arabština má své vlastní písmo, které se skládá z 28 znaků. Píše se zprava doleva. Tiskací a psací písmo, velká a malá písmena se nerozlišují. Kromě šesti písmen, která nelze spojit směrem doleva, mají ostatní znaky vždy čtyři formy – počáteční, středovou, koncovou a samostatnou – podle toho, na jaké pozici se ve slově vyskytují. Výslovnost některých charakteristických hlásek může být pro cizince zpočátku obtížná. Arabština má tři dlouhé a tři krátké samohlásky. Do písma se zapisují pouze dlouhé samohlásky, avšak krátké samohlásky je možné v případě potřeby naznačit nad písmena.
Arabská gramatika představuje přesný a pravidelný systém. Rozlišuje dva rody – mužský a ženský a tři pády – první, druhý a čtvrtý. Ve slovesném systému se vyskytují dva základní tvary – perfektum (děj ukončený), jímž je obvykle vyjadřována minulost, a imperfektum (děj neukončený), který je využíván převážně k vyjádření přítomnosti a budoucnosti. Důležitou roli v arabštině hrají tzv. kořeny – kombinace obvykle tří souhlásek nesoucí základní význam, od kterého se pak odvozují jednotlivá slova. Tak např. kořen KTB souvisí se psaním, což poskytuje zdroj pro vznik následujících slov – kniha (kitábun), kancelář/psací stůl (maktabun), knihovna (maktabatun), spisovatel (kátibun), napsal (kataba). Takový způsob tvoření slov představuje pro studenty v pokročilejších úrovních studia arabštiny nemalou výhodu při vstřebávání slovní zásoby.

Česko - arabská / arabské - česká konverzace

Jedete na dovolenou nebo pracovní cestu do některé a arabských zemí? A chcete si zkusit něco nakoupit, zeptat se na cestu nebo jen promluvit se známými. Naučte se potřebné základní fráze na námi připravených internetových stránkách, kde můžete sami online sestavit česko - arabskou konverzaci , případně vybrat některý z dalších 47 jazyků. Ty lze vzájemně libovolně nakombinovat.
Připravujeme pro Vás také ČESKO - ARABSKOU KONVERZACI , kterou si budete moci sami volně ze stránek vytisknout, složit sešitek a vyrazit na cesty.

Ukázka textu

هذا التصنيف مخصص للعمليات و الاستخدامات لجميع انواع آلات الحسابات و الحواسب , اضافة للإجراءات الكهربائية المستخدمة في قطع .

Arabsky se domluvíte:

Alžír, Bahrain, Čad, Džibuti, Egypt, Etiopie, Írán, Irák, Izrael > v pásmu Gazy, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libanon, Libye, Maroko, Mauretánie, Omán, Saudská Arábie, Somálsko, SAE, Súdán, Sýrie, Tunis, Západní Sahara.
Arabština je třetí nejrozšířenější jazyk - mluví jí více než 500 milionů lidí.

Další jazyky blízkého a středního východu,

které se u nás můžete naučit: turečtinu, perštinu a hebrejštinu.