Jazykové kurzy
Firemní výuka
Individuální výuka
On-line výuka
Kontakt
Logo jazykové školy Jazyková škola, Mgr. Hana Jirásková
JAZYKOVÁ ŠKOLA SPECIALIZOVANÁ NA “OSTATNÍ” JAZYKY
Phrasebook as PDF Jazyková škola na Facebooku

KURZY LATINY - výuka, informace a podrobnosti

Výuka latiny v kurzech

Nabízíme Vám ji především v malých kroužcích od 4 do nejvíce 7 studentů, nebo menších - 2 či 3 studenti, tak je to pro jazykovou výuku nejefektivnější. Lektor se na začátku každého kurzu seznámí s motivací jednotlivých studentů a na tomto základě vybere nejvhodnější typ učebnice. Je totiž velký rozdíl v tom, zda se student potřebuje rychle připravit na úspěšné složení zkoušky na vysoké škole, nebo je pro něj alespoň základní znalost latiny nutná v jeho zaměstnání (např. archiváři, knihovníci, pracovníci ve zdravotnictví), nebo se mu jedná o hlubší proniknutí do jednoho z klasických jazyků evropské kulturní historie. V tomto případě je nejvíce efektivním typem učebnice LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA od dánského latinisty Hanse Ørberga. Tato učebnice je sepsána celá v latině na základě tzv. induktivní metody, která studentovi umožňuje číst a pochopit text ihned, a to bez překládání a vysvětlování v mateřském jazyce. Jednotlivé kapitoly tvoří souvislý příběh, vlastně román v latinském jazyce, který čtenáře zasvěcuje do života a tradic starých Římanů. Učebnice se s úspěchem používá v řadě zemí. Navazují na ni výbory z děl klasických autorů, určené pro pokročilejší studenty.

Přečtěte si podrobnější informace o SKUPINOVÝCH KURZECH a jejich ROZVRH na daný semestr.

Pokud nemůžete docházet na pravidelné kurzy nebo preferujete individuální výuku, můžete začít kdykoliv během roku. Více o INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE.

Další možností je přihlásit se s Vašimi přáteli nebo kolegy jako uzavřený kroužek a začít studovat kdykoliv podle Vašich časových možností.

Latina pro zdravotníky

Latinský jazyk zůstává stále základním dorozumívacím prostředkem českého lékařství. Její znalost je nezbytná při studiu anatomie, jež zároveň usnadňuje. Slouží rovněž k popisu lékařských nálezů a chorob. Pro studenty, kteří se chtějí hlásit na medicínu či farmacii, zdravotnický personál a všechny, kteří se chtějí seznámit se základy odborné lékařské terminologie, je určen speciální jazykový kurz. V něm se studenti seznámí rovněž se základy řecké lékařské terminologie.

ROZVRH KURZŮ LATINY V TOMTO SEMESTRU

LATINA ZAČÁTEČNÍCI -ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2022 - ÚNOR 2023

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
1. - začátečníci* pondělí 17.00-18.30 6.9.- 24.1. 20 hod/90min 20 týdnů 6000,-Kč
Nabízený rozvrh můžeme přizpůsobit vašim časovým možnostem - uvádějte je, prosím, v přihlášce, abychom k nim mohli přihlédnout. Další kurzy vypíšeme podle zájmu vás studentů.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - přehled cen menších kroužků jsou o trochu vyšší a naleznete je na odkazu CENY KURZŮ.

LATINA POKROČILÍ - ZIMNÍ SEMESTR ZÁŘÍ 2021 - ÚNOR 2022

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
2. - mírně pokročilí * čtvrtek 15.30-16.30 2.9.-27.1. 20hod/60min 20 týdnů 4800,-Kč
4. - středně pokročilí* čtvrtek 16.30-17.30 1.9.-27.1. 20hod/60min 20 týdnů 4800,-Kč
Do kurzů pro mírně a středně pokročilé se můžete po konzultaci s lektorem zařadit.
V případě zájmu vám nabídneme také výuku na pokročilejších úrovních.
Časy konání kurzu lze po vzájemné domluvě upravit.
Ceny platí pro kurz 4-7 studentů - přehled cen menších kurzů jsou o trochu vyšší a naleznete je na odkazu CENY KURZŮ.

LATINA - INDIVIDUÁLNÍ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
Všechny úrovně podle domluvy podle domluvy podle domluvy bloky 10 / 60 min 5200,-
Individuální výuka latiny od začátečníků po konverzaci pro vás, kteří nemůžete docházet na pravidelnou výuku - začít můžete kdykoliv v rozsahu a intenzitě podle svých časových možností. Platí se po blocích minimálně 10 vyučovacích lekcí 60 minut.

LATINA - ONLINE INDIVIDUÁLNĚ

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
podle domluvy podle domluvy podle domluvy podle domluvy bloky 10hod/60min 5200,-
Individuální výuka ONLINE na všech úrovních znalostí pro vás, kteří nemůžete docházet na výuku do jazykové školy - studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv z ČR, Slovenska i celého světa v rozsahu a intenzitě podle svých časových možností. Stačí vám připojení k internetu a můžete začít kdykoliv.

LATINA - LITERATURA A HISTORIE V ORIGINÁLE

Semestr den výuky čas výuky od - do hodina
velmi pokročilí čtvrtek 19.00-20.30 8.2. - 28.6. 40 hod/45min 20 týdnů 6000,-Kč
Kurz pro milovníky literatury a historie antického Říma - pro ty, kteří se chtějí v originále seznámit s literaturou, kulturou a reáliemi.
Rozvrh kurzu lze upravit podle vašich časových možností.

Lektoři latiny

Výborní čeští lektoři absolventi FF UK v Praze, s dlouhodobou praxí ve výuce tohoto jazyka, které nejvíc těší, když studenti pokračují dlouhodobě od začátků po úroveň, kdy mohou číst latinské texty v originále. Mají za sebou dlouhodobé stáže a studia v Římě a archívech Vatikánu a učí na fakultách vysokých škol i gymnáziích.

Učebnice

Za první semestr latiny se u nás naučíte

Firemní výuka latiny

Pokud je znalost latiny pro Vás či některé z vašich zaměstnanců nepostradatelná, zajistíme Vám její výuku podle Vašich požadavků od začátečnické po úroveň na potřebné úrovni. Výuka může být v našich učebnách v centru Prahy nebo na Vašem pracovišti. Zajistíme Vám komplexní výuku, případně včetně dodání výukových materiálů výuku samotnou a také průběžné i závěrečné hodnocení. Intenzitu a rozsah výuky Vám zajistíme podle Vašich požadavků našimi výbornými lektory. Přečtěte si více informací o našich FIREMNÍCH KURZECH .

Pokud má Vaše firma sídlo mimo Prahu a kvalifikovaní vyučující nejsou v dosahu nabízíme Vám výuku latiny online - na dálku. Výuka probíhá stejně jako v jazykové škole přímou komunikací s lektory, jen je prostřednictvím počítače. Přečtěte si podrobnosti o ONLINE VÝUCE Nemusíte se starat o dopravu za lektorem, nebo lektora za Vámi, stačí pustit příslušný program v počítači, spojit se s lektorem a můžete začít další lekci latiny.

Online výuka latiny

Nemůžete pro velkou vzdálenost jezdit na jazykové kurzy do Prahy? Pusťte se do studia online. Výuka probíhá přímou komunikací s lektorem jako v jazykové škole s okamžitou zpětnou vazbou. Kurz latiny po internetu lze začít v kteroukoliv dobu. Zároveň se nemusíte starat, kde bydlíte – učte se z Čech, Slovenska nebo odkudkoliv se světa. K výuce je nutné jen trvalé připojení k internetu, na počítači nainstalované volně dostupné programy, dále mikrofon, reproduktory a internetové připojení. Velkou výhodou jsou i kamery – nejsou však na Vaší straně nutností.
Přečtěte si více o tom, jak probíhá ONLINE VÝUKA. Stačí si v pohodlí domova zapnout počítač, spojit se s lektorem a jste na hodině latiny.

Latina

Latina, jazyk klasické vzdělanosti, základ pro výuku všech románských jazyků. Je to jazyk, kterým se sice běžně nedomluvíte, ale je důležitá pro studium nejrůznějších vědních oborů, lékařství, práva, historie a filozofie a je zcela nezbytná pro práci pro práci s originálními latinskými prameny, nebo pokud se hlouběji zajímáte třeba o genealogii.

Její studium Vám nabízí jazyková škola Mgr. Dana Čepková na vysoké úrovni - především díky velmi erudovaným lektorům. Nejpokročilejší kroužek studoval 6 semestrů a dospěl na úroveň kdy se jeho absolventi v latině velmi dobře orientují a mohou bez problémů číst v originále. Také Vy můžete začít v tomto semestru a následovat je. .

O latině

Jazyk, který poskytuje klíč k nesmírnému bohatství antiky a ke kulturnímu dědictví západní civilizace. Otevírá nám přístup k rozmanitým dílům a skvostům světové literatury, vzniklým v rozsahu více než 2000 let na rozsáhlém územním teritoriu. Tato díla jsou tak silně vázána na latinský jazyk, že i sebelepším překladem ztrácí hodně na svém účinku.

Pokud máte rádi historii a cestujete za památkami, určitě si také rádi přečtete latinské nápisy nebo zprávy z nejstarších českých kronik. Latina se stále používá v odborném názvosloví řady oborů, jako jsou medicína, botanika, právo a další.

Její znalost zlepšuje analytické myšlení a obecné lingvistické kompetence, které umožňují hlubší proniknutí do všech indoevropských jazyků, včetně jazyka mateřského. Více než polovina anglické slovní zásoby pochází z latiny.

Ukázka textu

…Cum autem nobiles regni Boemie conspicerent periculum vite affuturum, suaserunt regi, quod cum ipsis de bello secederet; qui respondit, quod nollet hoc crimen glorie suae inferre et famam suam ex hac causa denigrare, sed mandavit eis, ut ducerent eum, ubi maior impetus et vigor belli existeret fragorque armorum. Cui unus ex nobilibus regni Boemiae respondit: “Nos illuc vos ducemus, unde amplius vobiscum non redibimus”.
(zpráva Františka Pražského o smrti krále Jana Lucemburského)

ANNO DOMINI 1542 PRESENS CAMPANA RENOVATA ET CONFLATA EST POST CONFLAGRATIONEM ARCIS ET ECCLESIE PRAGENSIS EX ELEMOSINIS FIDELIUM AD HONOREM DEI ET BEATORUM VITI, WENCESLAI, PATRONORUM DICTE ECCLESIE PRAGENSIS.
(nápis na zvonu Václav v katedrále sv. Víta)

Latinou se domluvíte:

ve Vatikán a v Říši římské.
Pošle nám z ní někdo pohled ze zájezdu :-)? Děkujeme předem.

Můžete číst texty římských autorů v originále a je nezbytná například při studiu starých matrik a kronik.

Další románské jazyky

které se u nás můžete naučit: francouzštinu, španělštinu, portugalštinu, brazilskou portugalštinu a samozřejmě italštinu.

Česko - latinská / latinsko - česká konverzace

Pro prvotní seznámení se s latinou jsme pro Vás díky lektorovi připravili výběr nejdůležitějších frází - jsou na námi připravených internetových stránkách, kde můžete sami online sestavit ČESKO - LATINSKOU konverzaci, případně ji nakombinovat s některým z dalších 47 jazyků. Všechny jazyky lze vzájemně nakombinovat. Stánku s konverzacemi si můžete zobrazit na místě online ve Vašem tabletu nebo mobilním telefonu.
Můžete si také přímo ze stránek volně vytisknout (formát PDF) a složit sešitek konverzací mnoha různých jazyků - třeba: ČESKO - ITALSKÁ KONVERZACE.